Results 1-10 of about 14|
 1. Efraloctocog alfa (Eloctate) for haemophilia A in adults and children Blod Legemidler 2015 Folkehelseinstituttet Blod Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 2. ... med koaguleringsfaktor. Ingen bivirkninger ble observert. Les mer: Hemophilia B Gene Therapy with a High-Specific-Activity ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 3. ... større kirurgi etc. benyttes faktorkonsentrater som ved alvorlig blødersykdom. D. Behandling av von Willebrand sykdom i moderat ... Carcao MD. The Diagnosis and Management of Congenital Hemophilia. Semin Thromb Hemost 2012; 38: 727–734 Coppola ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. Blødningstilstander Koagulasjonsforstyrrelser 2009 Working Group on Acquired Haemophilia of the Nordic Haemophilia Centres Retningslinje Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... og annet materiell (stomi fra tarm og urinveier) Blødersykdom Lungesykdom Veksthormonforstyrrelse Testmateriell for nyretransplanterte Hoftebeskytter Medisinsk forbruksmateriell ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. Blødningstilstander Koagulasjonsforstyrrelser 2017 Nordic Hemophilia Council Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. Pasientinformasjon om blant annet beinmargskreft, blodforgiftning, blødersykdom, jernmangelanemi, levkemi, lymfekreft, Raynauds fenomen og sigdcellesykdom. Helsenorge.no Pasientinformasjon Pasientinformasjon om blodgiving og blodsykdommer, blodtransfusjon og hematologi. Pasientinformasjon
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. ... time det første døgnet Kontraindikasjoner Påvist eller mistenkt blødersykdom. Barn som ikke har fått Vitamin K. Pågående ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... Blindtarmbetennelse, akutt Blodig oppspytt Blyforgiftning Blærekatarr, akutt Blærekreft Blødersykdom Bløt sjanker Bløtvevskreft Bløtvevssarkom Borreliose Botulisme Bradykardi Brannsår ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 10. ... NB for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom NB for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · next