Results 1-10 of about 11|
 1. ... 9 Prevalens: voksne: 1:25 000. Definisjon Sannsynlig CVID Redusert konsentrasjon av IgG (< 2 SD av middelverdien ... blodtypeantistoffer. Andre differensialdiagnoser til hypogammaglobulinemi er utelukket. Mulig CVID Redusert konsentrasjon (< 2 SD av middelverdi for alderen) ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... etc. B CELLE (HUMORALE) DEFEKTER Common variable immunodeficiency (CVID) er den vanligste formen for alvorlig antistoffmangel hos ... og er vanligvis uten symptomer, obs. utvikling til CVID T CELLE (CELLULÆRE) DEFEKTER 22q11 delesjonssyndrom (DiGeorge syndrom). ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... SLE, diabetes). Økt risiko for senere utvikling av CVID (1:50) Diagnostikk Se: Utredning ved mistanke om ... immunglobuliner måles med tanke på mulig utvikling av CVID.
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... for symptomgivende sykdom. Varierende klinikk, ofte som ved CVID. Diagnostikk Se: Utredning ved mistanke om primaer immunsvikt ... immunglobuliner måles med tanke på mulig utvikling av CVID. Referanser Wang N, Hammarström L.IgA deficiency: what ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... e.g. sepsis), kan påvirke andre sykdomsforløp som CVID og autoimmune sykdommer. Referanser Mannan-binding lectin deficiency – ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... medfødte B-lymfocyttdefekter (f.eks. Bruton) Pasienter med CVID Forsøksvis behandling hos pasienter med symptomgivende IgG-subklassedefekt ( ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... man for eksempel ser ved vanlig variabel immunsvikt (CVID). Pasienter med komplementdefekter har også infeksjoner i luftveiene ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... og unge, med tanke på mulig utvikling av CVID og vurdering av gammaglobulin substitusjon
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... mangel av IgG, IgM og IgA, CD19+ mangel), CVID (debuterer vanligvis senere; manglende spesifikke antistoff / vaksinerespons; defekt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... hypogammaglobulinemi(3). Omtrent halvparten av norske pasienter med CVID har bronkiektasier(4). Diagnostikk Klinisk bør man mistenke ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · next