Results 1-10 of about 42|
 1. Bakgrunn Nevromuskulære sykdommer rammer den motoriske enheten, d.v.s. forhornceller, nerverøtter, perifere motoriske og sensoriske nerver, nevromuskulær overgang ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. Bakgrunn Genetisk betingete nevromuskulære sykdommer har gått fra å være klinisk diagnostiserte primære muskelsykdommer med varierende hjerteaffeksjon til å være en sykdomsgruppe med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... de tilsiktede. Den mest vanlige bivirkningen er plagsomme nevromuskulære symptomer knyttet til blokkering av nigrostriatale baner i ... på negative symptomer. Det er mindre risiko for nevromuskulære bivirkninger ved bruk av AGA enn FGA, men ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... konservativt sees hyppigere hos de med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og medfødte misdannelser i gastrointestinal traktus (f ... komplikasjoner relatert til GØRS. Barn med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, samt barn med medfødte misdannelser i øvre ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... akutte respirasjonsproblemer hos pasienter med kroniske lungesykdommer eller nevromuskulære sykdommer. Vurder fortløpende behov for intensivbehandling utfra vedtatt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... klinikk/symptomer Aktuelle nivå Motoriske forhornscelle m/axon Nevromuskulære overgang/synapse Muskel Prenatale presentasjonsformer Reduserte foster bevegelser ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... tilgjengelig på alle avdelinger som behandler pasienter med nevromuskulære sykdommer (1). Ansvar Avdelingsleder er ansvarlig for at ... luftveisinfeksjoner og pneumonier). Pasientgruppen er primært pasienter med nevromuskulære sykdommer som rammer respirasjonsmuskulaturen. For personer i denne ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 8. ... gitt som injeksjon, medfører stor risiko for akutte nevromuskulære bivirkninger dersom det ikke samtidig gis antikolinerge antiparkinsonmidler ( ... eksisterende studiene tyder på at preparatet har mindre nevromuskulære bivirkninger enn FGA, men mer enn benzodiazepiner.
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... barna kan bli født med lette til forbigående nevromuskulære bivirkninger. Ut fra kunnskap fra naturalistiske studier og ... flere preparatomtaler beskrevet at barnet kan oppleve forbigående nevromuskulære (ekstrapyramidale) symptomer i perioden like etter fødselen ved ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... nye preparatet gradvis økes over noen uker. Akutte, nevromuskulære bivirkninger (dystonier) kan dempes med antikolinerge antiparkinsonpreparater. Vedvarende ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · next · last