Results 1-10 of about 103|
 1. Bakgrunn Cystisk fibrose (CF) er den vanligste livsbegrensende autosomalt ressesivt arvelige sykdommen blant kaukasere. Insidensen i Skandinavia er ca. 1: ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... til sekundære bronkiektasier mer distalt. Årsaker til bronkiektasier: Cystisk fibrose (CF) og primær ciliær dyskinesi (PCD), se kapittel Cystisk fibrose og Primær ciliær dyskinesi (PCD). Immundefekter, hyppigst er ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... og andre årsaker til kronisk våthoste, for eksempel cystisk fibrose, immunsvikt, tracheobronchomalasi, og pulmonal aspirasjon bør utelukkes. Pasienter ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... lungeavdelingen er en del av Norsk senter for Cystisk Fibrose (NSCF) og har ansvaret for de voksne pasientene med CF. CF er en arvelig sykdom (autosomal recessiv) som ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... med bronkiektasier har en bakenforliggende sykdom som heter cystisk fibrose eller alfa -1 antitrypsinmangel. Disse sykdommene er arvelige. Cystisk fibrose oppdages vanligvis i småbarnsalderen. Symptomer Det vanligste symptomet ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 6. ... pancreasinsufficiens (generell eller selektiv, se eget kapittel om Cystisk fibrose,) Primær dysfunksjon av tarmmucosa med defekt intestinal absorpsjon, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... også ved Pseudomonas aeruginosa infeksjoner hos barn med cystisk fibrose. Makrolider Erytromycin: Gies p.o og sjelden i. ... barn med immunsvikt. Vanligvis effektivt mot Stenotrophomonas maltophilia (cystisk fibrose). Brukes bl.a. ved visse bakterielle gastroenteritter (Yersinia) ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... syndrom, Beckwith Wiedemann syndrom Nedre luftveisobstruksjon (f. eks. Cystisk fibrose, Bronkopulmonal dysplasi, Bronchiolitis obliterans, Tracheo-bronchomalaci) Kardiopulmonale sykdommer ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. Psychological interventions for cystic fibrosis Cystisk fibrose Psykososiale tiltak 2014 Cochrane Library Oppsummert forskning Oppsummert forskning om kropp og sinn O.F. Psykisk helse 2003
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Oppsummert forskning
 10. Se kap. Cystisk fibrose.
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last