Results 1-10 of about 48|
 1. ... Updates in the Evaluation and Diagnosis of Common Disorders of Sexual Development. Curr Urol Rep 2015;16:83. Lee PA, Nordenström A, Houk CP, Ahmed SF, Auchus R, Baratz A, Baratz Dalke K, Liao ... Disorders of Sex Development Update since 2006: Perceptions, Approach and ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... er den vanligste årsaken til 46, XX DSD («disorders of sexual development») hvor pikefostre kan bli oppfattet som gutter grunnet ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... 13 eller 18 og ved tvil om Down syndrom (NB. ved positiv FISH-undersøkelse på Trisomi 21 kan man ikke sikkert fastslå om det er en mosaikktilstand eller translokasjon, må avvente endelig kromosomsvar). Kan også brukes for å avklare kjønn ved DSD, se kapittel Andre tilstander som kan avklares med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... sklerose, Parkinsons sykdom og HIV. Siste tilskudd under utvikling er en seksjon for psykisk helse. Aktuelle lenker PatientsLikeMe Brukerprofiler (Oversikt over brukere fordelt på land, kjønn og sykdom.) New York Times Artikkel om PLM : Et nytt nettsted setter pasienter fra hele ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 5. ... de fleste land i verden meldes det nå om økende behandlingsresistent ... annen seksuelt overførbar sykdom. Du kan bli testet og få behandling for ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 6. ... et godt liv Forklar at UNN samarbeider med DSD team i Oslo eller Bergen. Forklar at det kan ta tid før tilrådning av kjønn gies. Forklar om utredning med blodprøver, evt UL etc. Referanser Pediatrisk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... krampeanfall Generelle kramper hos barn Genetiske forstyrrelser i seksuell utvikling Genital klamydia Giardiasis Gilberts syndrom Gingivitt Glaukom Glomerulonefritt Glukose-6-fosfat dehydrogenase Deficiency ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 8. ... og mer alvorlige depressive episoder. Det var usikkert om faktorer som alder, kjønn og sykdomsdebut hadde betydning. Alle de fem studiene som også inkluderte bipolar lidelse, antydet at en forhistorie med bipolar lidelse var ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 9. ... transseksualisme Klinisk retningslinje for behandling av forstyrrelser i ... mer om kjønn og seksualitet, rapporter og retningslinjer, eller gå til ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 10. ... utvikling av posttraumatiske stress lidelse (PTSD), annen psykiatrisk lidelse og ... om barn med posttraumatiske stress symptomer utsettes for sekundære ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last