Results 1-10 of about 11|
 1. ... foreligger og hvilke behandlingsmuligheter som eksisterer. Tallmessig er Duchenne muskeldystrofi (DMD) den hyppigste årsaken til kardiologisk vurdering ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. Emerging Drugs for Duchenne Muscular Dystrophy Legemidler Muskel og skjelett 2017 The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health Legemidler Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 3. ... metoder. For status se ID2017_071. Eteplirsen for Duchenne muscular dystrophy in patients amenable to exon 51 ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 4. ... gravis Guillain-Barre syndrom Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati Duchenne muskeldystrofi: Prednisolonbehandling forsøkes ofte, se Skandinavisk referanseprogram for ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. Blåreseptordningen Varselet er utarbeidet etter tips fra Statens legemiddelverk Muskel og skjelett Legemidler 2016 Folkehelseinstituttet Muskel og skjelett ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 6. Legemiddel med forventet finansiering over Blåreseptordningen. Legemidler Barn og unge Muskel og skjelett Sjeldne diagnoser Nevrologi 2017 Folkehelseinstituttet ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 7. ... Spinal muskel atrofi, myopatier, muskeldystrofier som f.eks Duchenne, Limb-Girdle, andre), tverrsnittsskader, Nervus phrenicus skade, Cerebral ... insuffisient ekspirasjon. Selve lungevevet er i utgangspunktet normalt. Duchennes muskeldystrofi er den vanligste årsaken til kronisk respirasjonssvikt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... om muskeldystrofi til tross for negativ gentesting for Duchenne og Limb girdle muskeldystrofi. Duchenne-Erbs parese Infantil botulisme Myastenia gravis (komplisert prosedyre, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... kjente mutasjoner. Et eksempel er DNA diagnostikk av Duchennes muskeldystrofi som har 79 eksoner. Man må da ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... R96.0 Multippel sklerose G35 Muskeldystrofi INA, inkl. Duchenne G71.0 Myalgi M79.1 Myastenia gravis G70. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · next