Results 1-9 of about 9|
 1. Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... defekter. Defekter i det uspesifikke immunsystemet deles i fagocyttdefekter og defekter i komplementsystemet. Symptomer og funn Tenk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... i det innate immunsystemet Pasienter med komplement- og fagocyttdefekter samt mukocutan candidiasis og normal cellulær immunitet bør ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... noen kan være disponert for residiverende meningokokk-infeksjoner. Fagocyttdefekter kan manifestere seg allerede fra fødselen (medfødte neutropenier), ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ICD-10: D70 Insidens 1:1.000.000 Bakgrunn Sjelden autosomal dominant tilstand der en har syklisk nøytropeni med ca 21 dagers mellomrom. Tilstanden forårsakes ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ICD-10: D70 Insidens 1:1.000.000 Bakgrunn Medfødt nøytropeni pga modningsstopp i myelopoiesen på promyelocytt/myelocytt stadiet. Den vanligste årsaken ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ICD-10: D71 Insidens: ukjent, ca. 200 beskrevet i litteraturen. Bakgrunn Sjelden tilstand der leukocytter mangler membran- adhesjonsmolekyler. Dette medfører ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ICD-10: D71 Insidens 1 : 250 000 Bakgrunn Medfødt defekt i fagocyterende cellers evne til å danne oksygenradikaler grunnet mutasjoner i gen som koder for ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ICD-10: D70 Insidens 1:100.000 Bakgrunn Den vanligste formen for kronisk nøytropeni i småbarnsalder. En påviser antistoff mot granulocytter, ukjent etiologi. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer