Results 1-5 of about 7|
 1. ... Alfa-antitrypsin mangel, Cystisk fibrose, Niemann-Pick, Mb. Gaucher, Wollmans sykdom, Mb. Zellweger, Dubin-Johnson, Aagenæs syndrom, Byler disease, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... begrenser seg til viscera, for eksempel non-nevronal Gaucher og Fabry sykdom. Benmargtransplantasjon blir ofte utført på MPS1 og har ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... celle histiocytose, Lymfangioleiomyomatose, nevrofibromatose, vaskulitt 5.3 Metabolsk sykdom: glykogenose, Gaucher, Tyreoideasykdom 5.4 andre: Tumorobstruksjon, fibroserende mediastinitt, kronisk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... brukes rutinemessig ved MPS1, MPSII, MPS IVa, MPSVI, Gaucher type 1, Fabry og Pompes sykdom, se oversiktsartikkel(2) Substratreduksjonsterapi (Miglustat) er godkjent for ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... innen enzymsubstitusjonsbehandling, og dette er nå «rutine» ved Gaucher, Fabry og til dels MPS1 (Hurler) og på ... Pick. Det finnes også andre behandlingsprinsipper (substrathemning ved Gaucher). Peroksisomale sykdommer Varierer betydelig i alvorlighetsgrad og symptomer ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer