Results 1-4 of about 6|
 1. ... 1994; 9: 381. Salas AA, Nava A. Acute cerebellar ataxia in childhood: initial approach in the emergency department. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... undersøkelsen bør man avklare om det finnes hjernenerveutfall, cerebellar ataksi, dystoni eller perifer nevropati. Atferden er enkelte ganger ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... link til spesialremissen. Diff. diagnoser: Transvers myelitt, akutt cerebellar ataksi, botulisme, tumor, poliomyelitt, borreliose, akutt myopati, hypokalemi, etc. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... hyppig. Lette encefalitt symptomer med kognitive vanskeligheter og cerebellar ataxi, myelitt og annen nevritt/radikulitt med smerter ... sen nevroborreliose med ulike manifestasjoner som tretthet, depresjon, ataksi og pareser forekommer sjeldent hos barn. I en ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer