Results 1-10 of about 32|
 1. ... fibrin plugg” X-bundet arv F VIII mangel (hemofili A) F IX mangel (hemofili B) Autosomal arv (heterozygote oftest asymptomatisk) Afibrinogenemi/hypofibrinogenemi/ ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. Bakgrunn Hemofili A skyldes en arvelig defekt i koagulasjonsfaktor VIII som fører til redusert koagulasjonsaktivitet. Hemofili B skyldes en tilsvarende defekt i faktor IX. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... i desember 2017 en artikkel om genterapi for hemofili B som har fått mye oppmerksomhet. En enkelt ... forebygge blødningstendens og redusere behovet for forebyggende behandling. Hemofili B skyldes mangel på en koagulasjonsfaktor i blodet ( ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 4. Efraloctocog alfa (Eloctate) for haemophilia A in adults and children Blod Legemidler 2015 Folkehelseinstituttet Blod Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 5. ... se Nye metoder ID2016_034 Eftrenonacog alfa for haemophilia B Blod Legemidler 2016 Folkehelseinstituttet Blod Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 6. Blødningstilstander Koagulasjonsforstyrrelser 2009 Working Group on Acquired Haemophilia of the Nordic Haemophilia Centres Retningslinje Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2018_066. Legemidler Blod 2018 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 8. Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2018_020. Legemidler Sjeldne diagnoser Blod 2018 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 9. Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2018_098. Legemidler Blod Sjeldne diagnoser 2018 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 10. Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_104. Legemidler Blod 2017 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last