Results 1-10 of about 16|
 1. ... Evt. suppleres med MR cerebrum ved mistanke om "white matter disease" som ikke har gitt cysteutvikling, for eksempel iform ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... infarkt (< 1.5 cm) i symptomgivende område i hvit substans. Kardioembolisk sykdom og storkarsykdom utelukket som aktuell slagmekanisme. Spesiell slagsykdom (< ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... lysosymale avleiringsykdommer og mitokondriepatiene. Se ellers kap. Metabolske sykdommer. Symptomer og funn Grå og hvit substans Den kliniske presentasjon varierer med området av hjernen ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... forandringer ved konvensjonell us. Diffusjonsveking; ødem i både hvit og ... i live. Metabolsk sykdom var sterkt mistenkt, men testing kunne ikke påvise ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... multifokale større lesjoner, primært i cerebral og cerebellær hvit substans og ev. i hjernestamme eller ryggmarg. Kan også ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... hypotermibehandling (dag 4-5) viser milde forandringer i hvit substans, cortex eller basalganglier/thalamus kan man vurdere å ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... malformasjoner. Senere infeksjoner gir ofte mer affeksjon av hvit substans. Ervervet CMV infeksjon : Oftest asymptomatisk hos fullbårne. Hos ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... behandling Andre risikofaktorer Tiltak Sentralnerve-systemet Reduksjon av hvit substans med forkalkninger og tynnere nettverk av kar og ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... hørselstap, multicystisk encefalomalasi porencefali, atrofi kortikalt og i hvit substans, kortikal blindhet. Prognose 15–25 % utvikler nevrologisk sekvele. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... spectrum conditions in the comorbidity of mood and substance use disorders: results from the Zurich cohort study. Arch Gen ... B, Ackerman SH. Overdiagnosis of bipolar disorder among substance use disorder inpatients with mood instability. J Clin Psychiatry 2008; ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · next