Results 1-2 of about 4|
  1. ... hypofysesvikt. Behandling Genetisk kortvoksthet: Generelt ingen behandling. Ved idiopatisk kortvoksthet (med aktuell høyde under -3SD, beregnet slutthøyde under ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer
  2. ... somatizisation Korsryggsmerter Kort tarm-syndrom Kortvarig psykotisk episode Kortvoksthet Kostokondritt Kramper hos småbarn Kranialnervemononevropati Kraniebrudd Kraniofaryngiom Kreft ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Annet