Results 1-3 of about 5|
 1. ... LH el FSH mangel Retentio testis bilat vanlig Kallmann syndrom Anosmi, retentio testis CHARGE syndrom Multiple misdannelser (øre, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... Tpit mutasjonen. Mutasjon i KAL1 genet gir klinisk Kallmann syndrom med isolert hypogonadotrop hypogonadisme og anosmi. Diagnostiseres oftest ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... genetiske (medfødte isolert hypogonadotrop hypogonadisme, septo-optisk dysplasi, Kallmann-, Prader-Willi- og CHARGE- syndrom) eller ervervet (hypofysære svulster, granulomatøse sykdommer, hjernebestråling av ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer