Results 1-4 of about 5|
 1. ... Som ved DMD Emery-Dreifuss autosomal dominant eller Limb-girdle muskeldystrofi 1B Lamin A/C Dilatert Lednings-forstyrrelser: forlenget ... PQ-tid, sinusbradykardi Atrieflimmer eller -flutter, atrial paralyse Limb-girdle muskeldystrofi 2C-F α , β , γ , δ sarkoglykan Dilatert ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... til tross for negativ gentesting for Duchenne og Limb girdle muskeldystrofi. Duchenne-Erbs parese Infantil botulisme Myastenia gravis (komplisert ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... i økende grad. Rutine ved bl.a. dystrofinopatier, limb girdle muskeldystrofi type 2I, spinal muskelatrofi, dystrofia myotonica . Hvis positiv, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... kravene til respirasjonsorganene. Respirasjonssvikt er sjeldnere ved andre muskeldystrofier, som Becker, Limb-Girdle og Facio-Scapulo-Humorale dystrofier. Respirasjonssvikt hos barn ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer