Results 1-4 of about 11|
 1. ... Større barn Ureasyklusdefekter ++++ + (OTC deficient heterocygotes) (+) Organiske acidurier ++++ + (+) Maple syrup urine disease (MSUD) ++++ ++ ++ Fettsyreoksidasjonsdefekter ++ ++++ (+) Non-ketotisk hyperglycinemi ++++ 0 0 Mitokondrielle ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... ammoniakk ved sykdommer i ureasyklus, grenede aminosyrer ved maple syrup urine disease, organiske syrer ved mangler i metabolismen av organiske ... laboratorieresultatene/diagnose. - Tiamin (B1) 10 mg/dag ved maple syrup urine disease. - Biotin 10 mg/dag ved isovaleriansyreemi, propionsyreemi eller ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... hvor morsmelk ikke eller bare delvis tilrådes Galaktosemi Maple syrup urine disease Ingen morsmelk. Fenylketonuri Delvis amming. Hvert måltid startes ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... men også hyperalimentasjon), aminosyrer (medfødte stoffskiftesykdommer, f.eks. maple syrup urine disease). Økt syre-inntak: Acetylsalicylsyre (se kapittel om Acetylsalicylsyre), ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer