Results 1-10 of about 12|
 1. ... viktig. Barna skal følges som om de har Marfan syndrom inntil man er sikker på å kunne utelukke ... mistanke om arytmi). Det anbefales at barn med Marfan syndrom henvises til vurdering ved universitetssykehus enten ifm diagnostisering ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... aortagradient > 30 mm Hg) NYHA funksjonsklasse 3–4 Marfans syndrom/Loeys Dietz syndrom/ Ehler Danlos Syndrom Direkte cavopulmonale ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... hypertermi Malignt melanom Mallory-Weiss' syndrom MALT lymfom Marfans syndrom Mastitt. Brystabscess Matforgiftning Matvareallergi Matvareoverfølsomhet ME Meckels divertikkel ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 4. ... av 100 personer. Arvelige bindevevssykdommer, som for eksempel Marfans syndrom eller polycystisk nyresykdom, sigdcelleanemi og revmatisk hjertesykdom kan ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 5. ... Hypertrofisk kardiomyopati Iskemisk hjertesykdom Kartotisstenose Lungekreft, ikke småcellet Marfans syndrom Medfødt hjertesykdom Mediastinal innvekst Mitralinsuffisiens Mitralstenose Myokarditt Perikardeffusjon ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 6. ... primær intervensjon Koarktasjon, TGA med atrieoperasjon, anormal koronararterie, Marfan syndrom Mulighet for signifikant morbiditet i 3.–4. dekade ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... bør ha i mente er gigantisme (veksthormonproduserende adenom), Marfan syndrom, avvik i antall kjønnskromosomer (47XYY, 48XYYY bl.a.), ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... the aorta, tetralogy of Fallot, Ebstein anomaly and Marfan’s syndrome. Can J Cardiol. 2010;26:e80–97. Yang ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... følge av medfødte systemiske sykdommer eller syndromer Downs syndrom. Bindevevs sykdommer(Marfan, Weill-Merchesani syndr., Stickler). Metabolske sykdommer(homocysteinuri, Lowe ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... forenlig med syndromer? Nevrofibromatose, Klippel-Trenaunay-Weber, Turner, ... aldosteron Cushing syndrom Plasma cortisol (kl. 08–20), ACTH Evt. 24 ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer