Results 1-10 of about 21|
 1. Bakgrunn Medfødt immunsvikt (Primary immunodeficiency, PID) er en heterogen gruppe av sjeldne sykdommer som hovedsaklig kjennetegnes ved infeksjoner og økt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... svekket vaksine Nei Nei Ja (indik.gr.I) Medfødt immunsvikt Influensa Pneumokokksykdom* Varicella oftest kontraindisert OBS Se nedenfor ... vaksineviruset. Derfor er vaksinen oftest kontraindisert ved immunsuppresjon/medfødt immunsvikt. Ved indikasjon for vaksinasjon anbefales to doser med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... immunsuppresiv behandling (ciklosporin, tacrolimus, infliksmab, etanaercept, azatioprin etc.), medfødt immunsvikt, autoimmun sykdom, aspleni, HIV, leversvikt eller nefrotisk syndrom. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... forløp: Start med immunglobuliner, se for øvrig kap. Medfødt immunsvikt Histologisk diagnostikk: Ved mistanke om malignitet eller behov ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... respiratoriske komplikasjoner Kronisk lungesykdom (bronkopulmonal dysplasi, cystisk fibrose). Immunsvikt. Medfødt hjertesykdom med betydelig shunt. Alvorlig nevrologisk sykdom. «Syndrombarn» ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ICD-10: D70 Insidens 1:1.000.000 Bakgrunn Medfødt nøytropeni pga modningsstopp i myelopoiesen på promyelocytt/myelocytt stadiet. Den vanligste årsaken ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. Tabell 6. Defects in innate immunity
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... er særlig viktige å gi ved en del immunsvikt tilstander. Ved defekter i det innate immunsystemet Pasienter med komplement- og fagocyttdefekter samt mukocutan ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. Tabell 5. Congenital defects of phagocyte number, function, or both
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ICD-10: D71 Insidens 1 : 250 000 Bakgrunn Medfødt defekt i fagocyterende cellers evne til å danne oksygenradikaler grunnet mutasjoner i gen som koder for ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · next