Results 1-1 of about 1|
  1. ... slik at diagnosen er lett å overse. MPS4 (Morquio) affiserer ikke hjernen, men pas. kan utvikle myelopati ... mer pålitelige, for eksempel til å påvise MPS4 (Morquio type A). Det er god strategi å sikre ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer