Results 1-10 of about 30|
 1. ... med tillegg av G-CSF. Ved forutgående febril neutropeni-episode, gis G-CSF ved de påfølgende kurer ( ... pasienten vurderes på nytt etter 1-3 dager. Neutropeni Sett under ett, taler dagens kunnskap for at ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... eller spesiell resistensproblematikk (enkelte enterobakter, pseudomonas, ESBL) eller neutropeni. Er dialyserbart. Imipenem (Tienam). Like bredspektret, men NB! ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... relativt hyppig utvikling av en såkalt ”late onset neutropeni” (LON). Dette er erfaringsmessig en relativt benign og ... feber behandles på vanlig måte, evt som febril neutropeni ved neutrofile < 0,5 Ved gjentatt infeksjon og ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... nøytropeni. Basala riktlinjer før initial handlagging ved cytostatikaorsakad neutropeni. http://www.blf.net/onko/page16/files/Febril% ... 20v%20120201.pdf Stabell N, et al. Febrile neutropenia in children: a restrospective Norwegian multicentre study of ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... Referanser Dale DC, Welte K: Cyclic and chronic neutropenia. Cancer Treat Res. 2011;157:97-108. Dale DC: ELANE -Related Neutropenia. GeneReviews™
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... Feber med ukjent årsak hos barn Feberkramper Febril neutropeni Febris rheumatica Fedme Fedme hos barn Fedmekirurgi Fekal ... Nekrotiserende fascitt Neseblødning Nesepolypper Nesten-drukning Netthinneavløsning Neutrofili Neutropeni Nevi Nevrofibromatose type 1 Nevrofibromatose type 2 Nevroleptikasyndrom ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 7. ... Beta-thalassemi Blastkrise DIC Eosinofili Essensiell trombocytose Febril neutropeni Feltys syndrom Folatmangel HELLP-syndrom Hemofili Hemolytisk uremisk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 8. ... Bruk av granulocyttstimulerende faktor må overveies ved alvorlig neutropeni og episoder med febril neutropeni. For administrasjon av kontinuerlig cytostatikainfusjon, spesielt ved bruk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... være metallsmak i munnen, inkoordinasjon/ataksi og sjelden neutropeni. Reduksjon av dose nødvendig ved sterkt nedsatt nyrefunksjon ( ... cellulære funksjoner og flere bivirkninger enn aciklovir. Anemi, neutropeni og trombopeni er relativt vanlig. Reduksjon av lever-/ ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... man har erfart at den aktuelle pasient utviklet neutropeni som ville føre til dosereduksjon eller utsettelse av ... av G-CSF ved Kjemoterapi uten kurativ intensjon. Neutropeni uten feber mellom kurer. Generelt ved neutropen feber, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · 3 · next