Results 1-10 of about 34|
 1. Bakgrunn Nevromuskulære sykdommer rammer den motoriske enheten, d.v.s. forhornceller, nerverøtter, perifere motoriske og sensoriske nerver, nevromuskulær overgang eller ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. Bakgrunn Genetisk betingete nevromuskulære sykdommer har gått fra å være klinisk diagnostiserte primære muskelsykdommer med varierende hjerteaffeksjon til å være en sykdomsgruppe med betydelig ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... konservativt sees hyppigere hos de med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer og medfødte misdannelser i gastrointestinal traktus (f eks ... komplikasjoner relatert til GØRS. Barn med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, samt barn med medfødte misdannelser i øvre gastrointestinaltraktus ( ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... akutte respirasjonsproblemer hos pasienter med kroniske lungesykdommer eller nevromuskulære sykdommer. Vurder fortløpende behov for intensivbehandling utfra vedtatt behandlingsnivå. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... på is) Metabolske undersøkelser (se eget avsnitt) Enkelte nevromuskulære sykdommer med debut i nyfødt/spedbarnperioden Spinal muskelatrofi (SMA) ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... tilgjengelig på alle avdelinger som behandler pasienter med nevromuskulære sykdommer (1). Ansvar Avdelingsleder er ansvarlig for at retningslinjen ... luftveisinfeksjoner og pneumonier). Pasientgruppen er primært pasienter med ... som rammer respirasjonsmuskulaturen. For personer i denne gruppen ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 8. ... dager. Muskelregisteret Alle pasienter med arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer bør tilbys registrering i det nasjonale muskelregisteret. (https:// ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... UVI, gastrointestinal obstruksjon, fødemiddelintoleranse, metabolske sykdommer, nevrologiske og nevromuskulære sykdommer. Behandling/oppfølging (se også figur under) 1.Ved ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... aktuelle kapitler: Hypotyreose Metabolske sykdommer Genetiske analyser Epilepsi Nevromuskulære sykdommer Nevrodegenerative sykdommer Cerebral parese Psykomotorisk utviklingshemming Utviklingsforstyrrelser eller ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last