Results 1-2 of about 2|
  1. Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_033 Cerliponase alfa for neuronal ceroid lipofuscinosis type 2 (CLN2 disease) Legemidler ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Metodevarsel
  2. ... optikusnevritt), lysosomale avleiringssykdommer (f eks leukodystrofier, mukopolysakkaridoser og nevronal ceroid lipofuscinose) og mitochondriesykdommer. Revmatologiske sykdommer og noen leddsykdommer En ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer