Results 1-5 of about 6|
 1. Bakgrunn Osteogenesis Imperfecta (OI) er en arvelig sykdom som involverer skjelettet og bindevevsstrukturene. Sykdommen viser stor fenotypisk heterogenisitet, og er ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... no/trs), Sticklers syndrom eller milde former for osteogenesis imperfecta (se Osteogenesis imperfecta) mistenkes dersom hypermobilitet er kombinert med tendens til ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... Veilederen å omtale enkeltvis disse tilstandene (unntaket er Osteogenesis imperfecta, se kap. 4.11 "Osteogenesis imperfecta (OI)"). For en god og praktisk oversikt henvises ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... ved mistanke om forgiftning Fibroblastkultur ved mistanke om Osteogenesis imperfecta Mulige differensial diagnoser Mulige differensialdiagnoser ved mishandling (2, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 5. ... ved feil- eller underernæring. Osteoporose hos immobile barn. Osteogenesis imperfecta og andre medfødte tilstander som gir økt bruddtendens. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer