Results 1-5 of about 5|
 1. Bakgrunn PCD er en sjelden, heterogen genetisk sykdom som rammer bevegelige cilier og fører til dårlig slimmobilisering og stagnasjon ... gener som årsak til strukturelle ciliedefekter som forårsaker PCD. Siden PCD har en hovedsakelig recessiv arv, sjeldent ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... av allergisk rhinitt(1). Ved primær ciliær dyskinesi (PCD) er vanligvis nNO svært lav(2). nNO er etablert som et screening verktøy for PCD (3). Anbefalt cut-off verdi ved screening er ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... bronkiektasier: Cystisk fibrose (CF) og primær ciliær dyskinesi (PCD), se kapittel Cystisk fibrose og Primær ciliær dyskinesi (PCD). Immundefekter, hyppigst er hypogammaglobulinemi som viser seg ved ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... sykdom slik som astma eller primær ciliær dyskinesi (PCD) for eksempel. Fleksibel bronkoskopi skal utføres ved mistanke ... Barn med eksisterende sykdom, for eksempel CF eller PCD som får akutt atelektase bør bronkoskoperes ideelt innen ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... eller andre sykdommer som f.eks. primær ciliedyskinesi (PCD). Pasienter som behandles for allergisk astma Normale FeNO ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer