Results 1-10 of about 11|
 1. Bakgrunn Det er vanlig å definere kortvoksthet som høyde < 2,5 percentilen i forhold til alder. De fleste barn som befinner seg under 2,5 percentilen er imidlertid friske ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... av disse sykdommene kan variere fra mild, ukomplisert kortvoksthet til alvorlig kortvoksthet med bendeformiteter, dysproporsjon mellom kroppssegmenter, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... brudd, feilstillinger, i tillegg til varierende grad av kortvoksthet, bøyde rørknokler, hypermobile ledd, grå/blå sklera, tannavvik ( ... OI Benskjørhet uten betydelig grad av feilstillinger. Moderat kortvoksthet, ofte grå/blå sklera. Med eller uten DI. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... somatizisation Korsryggsmerter Kort tarm-syndrom Kortvarig psykotisk episode Kortvoksthet Kostokondritt Kramper hos småbarn Kranialnervemononevropati Kraniebrudd Kraniofaryngiom Kreft ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 5. ... diabetes mellitus, barneleddgikt og cøliaki. Vekst og utvikling Kortvoksthet. (Slutthøyde kan som regel estimeres til (½ mors ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... Turner 45 XO; mangelfull kjønnsdifferensiering, primær amenoré, strekgonader, kortvoksthet med mer. Uterine misdannelser: Ensidig anlegg (ut.unicornis), ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... frem til ca 11 års alder. Dog obs kortvoksthet, barnets høyde har en viss påvirkning på blærekapasiteten. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... hyppigste årsak. Videre kan kronisk underernæring føre til kortvoksthet («stunted»). Noen adoptivbarn går av uklar årsak i ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... forekommende. Assosiert med lav fødselsvekt, medfødte misdannelser og kortvoksthet. Økt innhold av HbF i erythrocyttene. Ved mistanke ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... viser seg med ett eller flere trekk som kortvoksthet, dysproporsjonalitet med relativt korte ekstremiteter, kort nakke, cubitus ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer