Results 1-10 of about 12|
 1. ... nevropsykologisk utredning ønskelig. Nomenklatur Engelsk litteratur bruker ofte spina bifida og disse deles inn i okkulte og åpne ... eller uten andre celer. Enkelte har lukkede brokk (spina bifida occulta), hvor huden over ryggdefekten er hel og ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... ligger det en dysrafitilstand til grunn; en åpen spina bifida/myelomeningocele (MMC) er blant de mest alvorlige. Det ... kan forårsake en nevrogen blæreforstyrrelse. Blant disse hører spina bifida, tumores i CNS, traumatiske spinale skader, nevropatier som ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... huden Sosial angstlidelse Sosial ulikhet Spedalskhet Spedbarnsstell Spilleavhengighet Spina bifida og nevralrørsdefekter Spinalstenose Spiserørskreft Splenomegali Spontan bakteriell peritonitt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 4. ... anatomi i ryggvirvelsøylen Absolutte kontraindikasjoner: Uttalt spinal stenose, spina bifida occulta, myelomeningocele. AV-malformasjon i spinalkanalen. Relative kontraindikasjoner: ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 5. C Klingenberg Bakgrunn Medfødt midtlinjedefekt med huddekking. De fleste barn er asymptomatiske ved fødsel, men noen få kan utvikle langsomt progredierende ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... hånd: Tonus, reflekser, symmetri, normal ryggrad, (obs: okkult spina bifida- kan ha økt behåring). Mongolflekk vanlig hos barn ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. Sex og ryggmargsbrokk Kurs Ryggmargsbrokk Seksuell og reproduktiv helse Kjønn og seksualitet Funksjonsnedsettelse Sunnaas sykehus HF Pasientinformasjon Pasientinformasjon om seksuell helse ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. Ryggmargsbrokk 2016 Veileder Nevrologi Nevrologi
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... seksuell helse (2017-2022) (Regjeringen.no) Seksualitet og ryggmargsbrokk (NFFS) Relevante søkeord: funksjonshemmet ungdom, handicapped, sex, seksualtekniske ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 10. ... akveduktstenose eller Chiari-malformasjon type II som ved ryggmargsbrokk. Ekspansive prosesser i vannveiene, f.eks. intraventrikulære svulster, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer