Results 1-10 of about 349|
 1. ... A, Cross JH. Diagnosis and management of the epilepsies in children: a summary of the partial update of the ... G, Scott R C. The medical management of epilepsies in children: conceptual and practical conciderations. Lancet Neurol. 2008; 7 ( ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... rutinemessig ved etterkontroll, kun ved mistanke om kramper/epilepsi. Barn som har fått pneumokokk-vaksine, men som allikevel ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... normal psykomotiorisk utvikling har lavere risiko for senere epilepsi. Hos barn som har krampeaktivitet ved aEEG uten klinisk korrelat ... nevrologisk utkomme. Referanser: Silverstein FS, Jensen FE. Neonatal seizures. Ann Neurol. 2007; 62: 112-20. Rennie J ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... feberkramper. Dravet syndrom og Generalized epilepsy with febrile seizures plus (GEFS+) debuterer ofte med feberkramper/ febril status ... Referanser og litteratur www.uptodate.com: søkeord ”Febrile seizures” og “Overview of the treatment of seizures and ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... to date: “Electroencephalography (EEG) in the diagnosis of seizures and epilepsy”, Moeller et. al 2016 Baldin E, ... Yield of epileptiform electroencephalogram abnormalities in incident unprovoked seizures: a population-based study. Epilepsia 2014;55:1389- ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... AutoStim Current” innstilles til 0,0 mA og ”Seizure Detection” = “OFF” Les av stimulatoren igjen for å ... et al. Vagus nerve stimulation magnet activation for seizures: a critical review. Acta Neurol Scand 2015: 131: ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... internasjonal litteratur gjerne forkortet PNES (psychogenic non-epileptic seizures), er som den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi godt ... søk i PubMed med søkeordet «psychogenic non-epileptic seizures» og forfatternes kliniske erfaring. Les mer: Psykogene ikke- ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 8. ... 38(9):2536-40. Camilo O, Goldstein LB. Seizures and epilepsy after ischemic stroke. Stroke 2004;35( ... J, Sandercock P, Wade D, Warlow C. Epileptic seizures after a first stroke: the Oxfordshire Community Stroke ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... gir forvirring Nylig oppstått psykose hos personer med epilepsi Hos barn med uavklart redusert bevissthet med eller uten kjent ... og gå videre med nye preparat ved vedvarende anfall. Man vurderer opptrapping av medikamenter ut fra alvorlighetsgrad ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... 2016. ISBN: 978-82-450-1683-3 Febrile Seizures: Clinical Practice guideline for the Long-term Management of the Child With Simple Febrile Seizures. Pediatrics 2008;121:1281-6 Southey ER et ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · next · last