Results 1-10 of about 13|
 1. 2014 Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser Veileder Nevrologi Nevrologi
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... nevrofibromatose type 1), hvite makulære «askeblad» liknende flekker (tuberøs sklerose), portvinsfargede områder i ansiktet (Sturge Weber syndrom) og ... for eksempel periventrikulære kalklesjoner som er typisk for tuberøs sklerose. Kalk kan også sees etter medfødt cytomegalvirusinfeksjon og ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... eks Sturge-Weber syndrom, hypothalamus hamartom, Rasmussen encefalitt, tuberøs sklerose) Små barn med svært alvorlig epilepsi med påvirkning ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... iskemisk attakk Transvers myelitt Traumatisk hjerneskade Tremor Trigeminusnevralgi Tuberøs sklerose Vertigo Vestnilfeber Vitamin B12-mangel Vitamin B1-mangel ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 5. ... TTP) Tropisk sprue Trykksår Tuberkulose, ekstrapulmonal Tuberkulose, pulmonal Tuberøs sklerose Tularemi Tumor lysis-syndrom Turistdiaré Turners syndrom Tvangslidelser ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 6. ... av antiepileptiske medisiner, slik som Lennox Gastaut syndrom, tuberøs sklerose, epilepsi med myoklone atoniske anfall (Doose syndrom) og ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... grad av leveraffeksjon (kongenitt hepatisk fibrose og gallegangssykdom). Tuberøs sklerose og von Hippel-Lindau sykdom kan også medføre ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... type 2, familiære paragangliomer Birth-Hogg-Dube syndrom, tuberøs sklerose, nevrofibromatose og polycystisk nyresykdom være relevante. Utredningsprogrammet omfatter ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... otitt, luftveisinfeksjon etc.) Koagulopatier Traume Nevrokutane sykdommer (nevrofibromatose, tuberøs sklerose) Angiopatier Metabolsk sykdommer (Homocystinuri, Fabrys sykdom) Lipidforstyrrelser Sigdcelle ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... Tegn på nevrokutane sykdommer, f eks nevrofibromatose eller tuberøs sklerose. Behandling Rettes mot tilgrunnliggende årsak der dette finnes. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · next