Results 1-5 of about 6|
 1. ... og rygg: Misdannelser i ryggvirvler (ved for eksempel VATER/VACTERL), vurdering av pectoralismusklene (Poland syndrom), klinisk vurdering av ... sidebilder. Andre malformasjoner fra muskelskjelettapparatet, som f.eks VACTERL: Bildetakning som dekker aktuelle områder. Tarmatresi: andre bildediagnostiske ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... inhibitors in early pregnancy and infant congenital malformations. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2007;79(4): ... reuptake inhibitors in pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med 2007;356(26):2684- ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... skjelett-/virvelanomalier, urogenitale misdannelser, andre GITanomalier, kromosomfeil (trisomi, VATER/VACTERL, etc.). Long-gap atresi hyppigere hos barn ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... for Disease Control and Prevention. National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities. Hearing loss. Accessed January 3, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... inkl. non-syndromale elastin-gen defekter, Noonan syndrom, VACTERL assosiasjon, PHACE syndrom og Di George syndrom (Velokardiofacialt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer