Results 1-7 of about 8|
 1. ... status se ID2017_001 Nusinersen for paediatric-onset spinal muscular atrophy – first line Sjeldne diagnoser Muskel og skjelett Legemidler ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 2. Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2019_006. Legemidler Nevrologi 2018 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 3. ... Respirasjonssvikt rammer alle, men på ulikt tidspunkt. Ved spinal muskelatrofi (SMA) debuterer kronisk respirasjonssvikt mellom spedbarnsalder og ung ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... nevromuskulær sykdom til tross for negativ gentesting for spinal muskelatrofi Hereditære polynevropatier Vedvarende mistanke om muskeldystrofi til tross ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... bl.a. dystrofinopatier, limb girdle muskeldystrofi type 2I, spinal muskelatrofi, dystrofia myotonica . Hvis positiv, er muskelbiopsi ikke nødvendig ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... personer med Toraksdeformitet; poliosekvele, skoliose Nevromuskulære sykdommer; muskeldystrofi, spinal muskelatrofi, ALS mm Adipositas Høye tverrsnittslesjoner i ryggmarg. Kronisk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... Enkelte nevromuskulære sykdommer med debut i nyfødt/spedbarnperioden Spinal muskelatrofi (SMA) SMA Type I (Werdnig Hoffman) – debut innen ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer