Results 1-10 of about 22|
 1. ... kvitt infeksjonen. Bivirkninger er sjeldne, men noen får magesmerter eller diaré. Er du gravid bør du kun bruke pyrvin ifølge anbefalinger fra ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 2. ... en fjerdedel av kvinnene fikk bivirkninger som hodepine, magesmerter eller kvalme. Du bør ikke ta flukonazolkapsler dersom du er gravid. Annet Det finnes flere naturmidler som selges mot ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 3. ... Sjeldnere etter ERCP eller åpen kirurgi, sepsis, iskemi, graviditet, traume, infeksjoner, røyking og medikamenter (azatioprin, 5-ASA, glukokortikoider, diuretika, NSAIDs, ASA). Symptomer: Konstante, sentrale abdominalsmerter med utstråling til rygg. Kvalme og oppkast. Evt. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. Almen symptomer: Vaginalblødning Abdominalsmerter (torkvert ovariecyste) ... hos kvinner i fertil alder er trofoblastsykdom en differensialdiagnose. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... V W X Y Z Æ Ø Å Abdominalsmerter Abdominalsmerter hos barn Abdominalsmerter i svangerskapet Abdominalsmerter, kroniske Abdominalt aortaaneurisme Abdominaltraume Abetalipoproteinemi ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 6. ... og muskel/skjelettsmerter, redusert appetitt, vekttap, kvalme, oppkast, abdominalsmerter, postural hypotensjon/svimmelhet (viktig å måle ortostatisk blodtrykk), ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... Diaré som ofte inneholder blod Blødning fra endetarmen Magesmerter Andre symptomer som er mindre vanlige er: Slim ... 5-ASA kan forårsake bivirkninger som hodepine, kvalme, magesmerter og oppkast. Hvis symptomene dine er alvorligere, må ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 8. ... hyppighet ved forskjellige tilstander som allergier, hyperaktivitet, residiverende magesmerter, paroksysmal vertigo, sykliske brekninger, depresjon, residiverende bensmerter, skoleproblemer, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... men de kan føre til sykdomsfølelse, urolig mage, magesmerter, oppkast eller diaré. Prognose Klamydia er lett å ... som igjen kan gjøre det vanskelig å bli gravid. Det kan også føre til graviditet utenfor livmoren. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 10. ... tarmfunksjon. Urinveisinfeksjon. Vesikoureteral refluks. Pubertetstegn. Menarche – menstruasjoner. Dysmenoré. Abdominalsmerter eller underlivssmerter? Seksuell debut. Prevensjon. Fremmedlegemer. Tamponger. Traumer – ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · next