Results 1-7 of about 10|
 1. ... om nattlig epileptiform aktivitet: Ved klinisk mistanke om Landau-Kleffner syndrom (ervervet epileptisk afasi) eller CSWS (continuous spikes and waves during slow sleep) kan EEG med søvnregistrering være svært ... og ved usikkerhet mht. epileptiform aktivitet etter standardregistrering, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... temporallapsepilepsi, migrene, hodeskade, abscesser, slag, MS, tumores, narkolepsi, Landau-Kleffner syndrom) Encefalitter (eks. HSV, CMV, VZV, Rubella, HIV, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... for å starte et søk i Helsebibliotekets kilder. Afasi Akutt hodepine Akutt ... Epilepsi Epilepsi med absenser Epilepsi og krampelidelser Erbs lammelse ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 4. ... ADHD ADHD hos voksne Adhesiv kapsulitt Adrenal suppresjon Afasi Aftøs ... Epilepsi Epilepsi med absenser Epilepsi og krampelidelser Epistaksis Erbs ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 5. ... Adheranseileus K66.0 Adipositas uspes INA E66.9 Afasi uspes INA R47.0 Affektiv lidelse ... uspes D72.1 Epilepsi G40 - status epilepticus G41.9 - uspes INA G40. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... nøye mot evt kontraindikasjon, særlig kognitiv svikt, falltendens, ... (afasi, apraksi, agnosi, visuospatialt utfall). Alle 3 komponenter tilstede. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... Bamford J, Sandercock P, Wade D, Warlow C. Epileptic seizures after a first ... outcomes in the treatment of aphasia. J Speech Lang Hear Res 1998;41(1): ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer