Results 1-6 of about 9|
 1. ... Myelodysplastisk syndrom Mykoplasma Münchausens syndrom Myokarditt Myoma uteri Myopatier Nakkesmerte Narkolepsi Nattblindhet Navlebrokk Navlebrokk og medfødt bukveggsdefekt Nefrolitiasis Nefrotisk syndrom Nekrotiserende fascitt Neseblødning Nesepolypper ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 2. ... repeat sykdom), alvorlig affiserte har > 2000 repetisjoner Kongenitale myopatier med distinkt histologi Mange forskjellige svært sjeldne former X-bundet myotubulær myopati Kongenitt muskeldystrofi Nemalin Myopati Alle kan klassifiseres i ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... har gått fra å være klinisk diagnostiserte primære muskelsykdommer med varierende hjerteaffeksjon til å være en sykdomsgruppe ... eller 20-årene Supraventrikulære og/eller ventrikulære arytmier Kongenital muskeldystrofi MDC1A Laminin alfa 2 Dilatert Ingen Ingen ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... måles før og etter belastning. Pasienter med mitokondriell myopati har en mindre % vis nedgang i O2 -metning ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... of the American Society of Echocardiography Pediatric and Congenital Heart Disease Council. J Am Soc Echocardiogr. 2010; ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... en kan se ved MLD. EMG kan vise myopati som ledd i en mitokondriesykdom. Øyeundersøkelse Retinitis pigmentosa ... 20 forskjellige sykdommer (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Paris, 2005). Problemet med ERT ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer