Results 1-2 of about 4|
  1. ... av en eller flere kraniale sømmer utvikles en kraniosynostose . Ved de tilstandene som særlig affiserer ansiktet er ... deformational posterior plagiocephaly», se figur. Vedr. kraniosynostoser En kraniosynostose er en vekstforstyrrelse som gir en for tidlig ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer
  2. ... Symptomer og funn kan være: Vekstretardasjon, prematuritet, mikrocefali, kraniosynostose (coronal og saggittal sutur), kramper, takykardi, struma, eksoftalmus, ...
    Source: Helsebiblioteket
    Information Type: Retningslinjer