Results 1-4 of about 6|
 1. ... SRY -genet eller gener for andre transkripsjonsfaktorer, ekte hermafroditisme (dvs. tilstedeværelse av både testisvev og ovarievev), samt ... Updates in the Evaluation and Diagnosis of Common Disorders of Sexual Development. Curr Urol Rep 2015;16:83. Lee PA, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... ekstremiteter, intermitteriende claudicatio, virilisering, primær amenore eller mannlig pseudohermafroditisme. Symptomer som tyder på organskade Hodepine, epistaksis, svimmelhet, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... er den vanligste årsaken til 46, XX DSD («disorders of sexual development») hvor pikefostre kan bli oppfattet som gutter grunnet ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... balanse mellom ulike faktorer. For det andre forekommer intersex- og kjønnsutviklingsvarianter (differences of sex development, DSD) – der ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler