Results 1-4 of about 5|
 1. ... SF, Hughes IA: Consensus Statement on Management of Intersex Disorders. International Consensus Conference on Intersex. Pediatrics 2006; 118: E488–E500. Bjerknes R. Forstyrrelser ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... balanse mellom ulike faktorer. For det andre forekommer intersex- og kjønnsutviklingsvarianter (differences of sex development, DSD) – der ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 3. ... listeria, syfilis, rubella. Andre på klinisk mistanke Ved uklart kjønn skal det tas karyotyping Fryse plasma for senere ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 4. ... er den vanligste årsaken til 46, XX DSD («disorders of sexual development») hvor pikefostre kan bli oppfattet som gutter grunnet ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer