Results 1-9 of about 10|
 1. ... Wiscott-Aldrich syndrom som innebærer eksem, trombocytopeni og immunsvikt: lymfocyttundersøkelser, gentest. Medfødte/familiære trombocytopenier (Bernard-Soullier, Thrombocytopenia-absent radius (TAR) ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... infeksjoner, men dårlig trivsel og vekst hos spedbarn, medfødte misdannelser og autoimmune manifestasjoner kan også gi mistanke. Økt infeksjonstendens ser man ved mange andre kroniske sykdommer enn immunsvikt som for eksempel astma, kronisk obstruktiv lungesykdom, cystisk ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... infeksjonstendens. Det er sannsynlig at tilstandene forårsakes av medfødte mutasjoner i gen som er viktige for immunsystemets funksjon, men en har ikke identifisert sykdomsgenene ved alle disse tilstandene. Medfødt immunsvikt klassifiseres etter hvilken del av immunforsvaret som er ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. Før Immunglobulinbehandling HBsAg og PCR for HIV og HCV Husk å ta serumprøve (0-prøve) som referanse før behandling iverksettes. Gjenta immunglobulinmålinger ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... Kan vurderes hos barn i første leveår med medfødte tilstander i luftveiene (anomalier) eller nevromuskulær sykdom der ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... er genmutasjoner som fører til dysfunksjon i det medfødte immunsystemet, som disse sykdomsmekanismene har gitt ny kunnskap ... vaskulopati (hudutslett og ulcerasjoner), interstitiell lungesykdom Autoinflammasjon med immunsvikt HOIL-1 mangel Residiverende systemisk inflammasjon, hepato/splenomegali, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... Presentasjonsform kan være svært variabel. Manifestasjonsformer kan være Medfødte hjertefeil (conotruncale feil): Hyppigst VSD, Fallot tetrade, PDA, ... tyde på nedsatt humoral funksjon/antistoff respons. Alvorlig immunsvikt inntreffer ... sjelden. Luftveier: Strukturelle misdannelser forekommer sjelden ( ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... Meckels divertikkel Medfødt hjertesykdom Medfødt hofteleddsdysplasi Medfødt torticollis Medfødte hjertelidelser Medial kollateralligamentskade, diagnostisering og behandling Mediastinal innvekst ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 9. ... ambiguus) som gir 200 ganger økt risiko for medfødte hjertefeil. Kombinasjonen av bronkiektasier, situs inversus og manglende ... årsaker til kronisk våthoste, for eksempel cystisk fibrose, immunsvikt, tracheobronchomalasi, og pulmonal aspirasjon bør utelukkes. Pasienter utredes ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer