Results 1-10 of about 21|
 1. ... et thymus-neoplasme [442]. Pasienter med thymom-assosiert myastenia gravis blir vanligvis ikke helbredet for sin myasteni selv ... thymomet. Videre synes thymomer som er kombinert med myastenia gravis å være mindre aggressive enn thymomer uten myasteni [ ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... ptose kan sees ved bl.a. mitokondriepatier og myastenia gravis. Hjerne: Cerebral MR: Særlig aktuelt når mistanke også ... sykdommer der grunnlidelsen behandles bl.a. farmakologisk: Dermatomyositt Myastenia gravis Guillain-Barre syndrom Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati Duchenne ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... Kromosomfeil, metabolsk sykdom Diagnostikk/utredning Anamnese Fam.anamnese: Myastenia gravis, Dystrofia myotonica, inngifte, tidl. muskelsyke barn? Prenatalt: Foster ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... intrakranielt trykk, nylig øyekirurgi eller bruk av kolinesterasehemmere (myastenia gravis). Det er ikke gjort studier på metakolin med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... i underekstremitetene MS Multippel sklerose Muskelkramper Muskulære dystrofier Myastenia gravis Myopatier Nakkesmerte Narkolepsi Normaltrykks hydrocefalus Optikusnevritt Otitis interna ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 6. ... abdomen Muskellosjesyndrom i ekstremitetene Muskelsmerter Muskelstrekk Muskulære dystrofier Myastenia gravis Mycobacterium avium-intracellulare Mycoplasma-infeksjon Myelofibrose Myelodysplastisk syndrom ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
 7. ... Limb girdle muskeldystrofi. Duchenne-Erbs parese Infantil botulisme Myastenia gravis (komplisert prosedyre, må ofte gjennomføres i sedasjon) Evt. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... akutt CNS skade Akutt nevromuskulær sykdom: Guillian-Barré, Myastenia Gravis, forgiftning Thoraxvegg; ”flail-chest”, pneumo/hydrothorax, ascites Øvre ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... INA, inkl. Duchenne G71.0 Myalgi M79.1 Myastenia gravis G70.0 Myelodysplasi uspes D46.9 Myelofibrose D47. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 10. ... andre årsaker til slappe pareser, inkludert poliomyelitt, botulisme, myastenia gravis, elektrolyttforstyrrelser (særlig hypo- eller hyperkalemi), meningitt, akutt medullær ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
previous · 1 · 2 · next