Results 1-10 of about 13|
 1. ... og hydrocefalus har en egen foreninge som heter ”Ryggmargsbrokk- og hydrocefalusforening”. Det utgis et eget heftet ”Spina” 4 ganger årlig. Webadresse: www.ryggmargsbrokk.org Litteratur og referanser Meling T et al. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... en dysrafitilstand til grunn; en åpen spina bifida/myelomeningocele (MMC) er blant de mest alvorlige. Det gjelder ... urodynamisk undersøkelse vil derfor ha stor betydning. Insidens Ryggmargsbrokk, som er den vanligste årsak til nevrogen blære, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. Sex og ryggmargsbrokk Kurs Ryggmargsbrokk Seksuell og reproduktiv helse Kjønn og seksualitet Funksjonsnedsettelse Sunnaas sykehus HF Pasientinformasjon Pasientinformasjon om seksuell helse ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Pasientinformasjon
 4. Ryggmargsbrokk 2016 Veileder Nevrologi Nevrologi
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. C Klingenberg og delvis basert på Metodebok Haukeland sykehus Insidens MMC (= åpen spinal dysrafisme) : 0,4: 1000 Primær behandling Ved kjent MMC: Vurder sectio ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... akveduktstenose eller Chiari-malformasjon type II som ved ryggmargsbrokk. Ekspansive prosesser i vannveiene, f.eks. intraventrikulære svulster, ... anomalies in the central nervous system other than myelomeningocele. I: Paediatric neurology. 3rd ed. New York: Churchill ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... Absolutte kontraindikasjoner: Uttalt spinal stenose, spina bifida occulta, myelomeningocele. AV-malformasjon i spinalkanalen. Relative kontraindikasjoner: Tidligere rygg- ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 8. ... seksuell helse (2017-2022) (Regjeringen.no) Seksualitet og ryggmargsbrokk (NFFS) Relevante søkeord: funksjonshemmet ungdom, handicapped, sex, seksualtekniske ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 9. ... 8). Nevrogene blæredysfunksjoner p.g.a ryggmargsskader, MS, myelomeningocele, diabetes (2, 8). Residiverende urinveisinfeksjoner (2, 8, 11). ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 10. ... huden Sosial angstlidelse Sosial ulikhet Spedalskhet Spedbarnsstell Spilleavhengighet Spina bifida og nevralrørsdefekter Spinalstenose Spiserørskreft Splenomegali Spontan bakteriell peritonitt ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Annet
previous · 1 · 2 · next