Results 1-3 of about 4|
 1. ... the Evaluation and Diagnosis of Common Disorders of Sexual Development. Curr Urol Rep 2015;16:83. Lee PA, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... vanligste årsaken til 46, XX DSD («disorders of sexual development») hvor pikefostre kan bli oppfattet som gutter grunnet ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... ekstremiteter, intermitteriende claudicatio, virilisering, primær amenore eller mannlig pseudohermafroditisme. Symptomer som tyder på organskade Hodepine, epistaksis, svimmelhet, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer