Results 1-5 of about 7|
 1. ... 97583 MASTOCYTOSE Mastocytom UNS D47.0 97401 Indolent systemisk mastocytose Q82.2 97411 Systemisk mastocytose med assosiert annen klonal hematologisk sykdom Q82.2 ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. ... oppgitt. Risikofaktorer Sykdommer som astma, hjerte/kar-lidelser, systemisk mastocytose (heterogen sykdomsgruppe med økt antall mastceller i en/eller flere organer) disponerer for et alvorligere forløp ved anafylaksi. Eldre pasienter er ... (2). De vanligste årsakene er matvarer, insektsstikk, ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Fagprosedyrer
 3. ... mutasjon eller annen aktiverende mutasjon av CSF3R (1) Systemisk mastocytose: PCR: KITD816V mutasjon med allelspesifikk metode med minimum ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. ... smertelindring og stell/pleie. Mulig med genetisk diagnostikk. ... Av og til systemisk affeksjon (ben, lever, milt, LK, GIT). Behandles med ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 5. ... Anafylaksi defineres som ”en alvorlig, livstruende, generalisert eller systemisk ... mastocytose, atopisk eksem og allergisk rhinitt. Andre faktorer som ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer