Results 1-10 of about 17|
 1. ... Alvorlighetsgrad arves konstant innen den enkelte slekt. Von Willebrand sykdom skyldes en arvelig defekt i von Willebrand faktor, som er nødvendig både for adekvat plateadhesjon ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 2. Willebrand Trombocytopati 2008 Nordic Hemophilia Council Retningslinje Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 3. ... myelomatose/makroglobulinemi kan plasmautskiftning bli nødvendig. Ved von Willebrand’s sykdom : Som regel Cyklokapron og Octostim. I uttalte tilfelle er det aktuelt å gi von Willebrand konsentrat (enten som rent konsentrat eller faktor VIII ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 4. Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_114. Blod Legemidler 2017 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Metodevarsel
 5. ... 2,5 og 97,5 percentil. 5 Von Willebrand faktor (%) (citrat-blod) 7–13 år 14–17 ... 2,5 og 97,5 percentil. 5 Von Willebrand faktor (%) (citrat-blod) 7-13 år 14-17 ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 6. ... positiv ANA ikke er ensbetydende med SLE. von Willebrand sykdom type IIb: Prøve til koagulasjonslaboratorium, hvor man må spørre konkret om denne typen von Willebrand! Wiscott-Aldrich syndrom som innebærer eksem, trombocytopeni og ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 7. ... bilde, likner ofte lavgradig DIC Gallestase ↑ INR von Willebrand sykdom ↑ blødningstid, APTT ↓ faktor VIII aktivitet, von Willebrand faktor aktivitet og antigen Hemofili ↑ APTT - ↓ faktor VIII ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 8. ... symptomene på mishandling (3–5). Blåmerker Koagulasjonsforstyrrelser; von Willebrand, faktor VII, VIII og IX, Trombocytopeni; ITP, infeksjoner, ... og INR. Videre gjøres spesifikk utredning for von Willebrands sykdom samt hemofili og andre koagulasjons forstyrrelser dersom ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Retningslinjer
 9. ... D Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Von Willebrands faktor Vorikonazol Vortioksetin Warfarin Xylometazolin Zanamivir Zidovudin Ziprasidon ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
 10. ... blitt mer og mer brukt i audiologien (Andersson & Willebrand, 2003), men studier av mestring hos hørselshemmede bærer ...
  Source: Helsebiblioteket
  Information Type: Artikler
previous · 1 · 2 · next