htmlAtaluren (Translarna) til behandling av Duchennes muskeldystrofi (549B)
Duchennes
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>Ataluren (Translarna) til behandling av <span class="vivbold viv-qt0">Duchennes</span> muskeldystrofihttps://www.helsebiblioteket.no/258054/ataluren-translarna-til-behandling-av-duchennes-muskeldystrofiMetodevarselNorskLegemiddel med forventet finansiering over Blåreseptordningen. Legemidler Barn og unge Muskel og skjelett Sjeldne diagnoser Nevrologi 2017 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker