htmlHaemophilia - Nordic Guidelines for diagnosis and treatment, Acquired haemophilia (615B)
Hemofili hemophilia haemophilia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><span class="vivbold viv-qt2">Haemophilia</span> - Nordic Guidelines for diagnosis and treatment, Acquired <span class="vivbold viv-qt2">haemophilia</span>http://nordhemophilia.org/library/Files/PDF-skjol/NHC%20guidelines%20acquired%20hemophilia%202009.pdfRetningslinjerEngelskBlødningstilstander Koagulasjonsforstyrrelser 2009 Working Group on Acquired Haemophilia of the Nordic Haemophilia Centres Retningslinje Blod Retningslinjer for behandling av sykdommer i blod og lymfesystemet. Blod og lymfe