htmlEftrenonacog alfa (Alprolix®) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX ... (662B)
Hemofili hemophilia haemophilia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>Eftrenonacog alfa (Alprolix®) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med <span class="vivbold viv-qt0">hemofili</span> B (medfødt faktor IX mangel)https://www.helsebiblioteket.no/254505/eftrenonacog-alfa-alprolix-til-behandling-og-profylakse-av-blodning-hos-pasienter-med-hemofili-b-medfodt-faktor-ix-mangelMetodevarselNorskForeslått til nasjonal metodevurdering, for status se Nye metoder ID2016_034 Eftrenonacog alfa for haemophilia B Blod Legemidler 2016 Folkehelseinstituttet Blod Lenker