htmlEfraloctocog alfa (Eloctate) for behandling av blødersykdom (hemofili A) hos voksne og barn (547B)
Hemofili hemophilia haemophilia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>Efraloctocog alfa (Eloctate) for behandling av blødersykdom (<span class="vivbold viv-qt0">hemofili</span> A) hos voksne og barnhttps://www.helsebiblioteket.no/254529/efraloctocog-alfa-eloctate-for-behandling-av-blodersykdom-hemofili-a-hos-voksne-og-barnMetodevarselNorskEfraloctocog alfa (Eloctate) for haemophilia A in adults and children Blod Legemidler 2015 Folkehelseinstituttet Blod Lenker