htmlEmicizumab til behandling av pasienter med hemofili A med utviklet inhibitorer (antistoffer) (563B)
Hemofili hemophilia haemophilia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>Emicizumab til behandling av pasienter med <span class="vivbold viv-qt0">hemofili</span> A med utviklet inhibitorer (antistoffer)https://www.helsebiblioteket.no/258037/emicizumab-til-behandling-av-pasienter-med-hemofili-a-med-utviklet-inhibitorer-antistofferMetodevarselNorskMetoden er foresl├ątt til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_104. Legemidler Blod 2017 Folkehelseinstituttet Legemidler Lenker