htmlKunnskap som hjelper mot søvnforstyrrelser (2K)
Narkolepsi narcolepsy
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>Kunnskap som hjelper mot søvnforstyrrelserhttps://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/kunnskap-som-hjelper-mot-sovnforstyrrelserArtiklerNorskHer er de viktigste kunnskapsressursene for hjelp mot søvnvansker. Søvnapné oppdages gjerne først av partneren. Ill. foto: Anita Patterson, iStockphoto I Norge har vi et nasjonalt kompetansesenter for søvnforstyrrelser. Det heter SOVno.no og holder fysisk til på Haukeland universitetssykehus. Senteret utgir et tidsskrift, Søvn, som kommer ut to ganger i året. SOVno driver formidling, forskning og fagutvikling innen søvn, og de har laget en veileder om søvnproblemer som vi har lenket til: Søvnproblemer – hvordan skal de behandles? Hvis du skal behandle barn med søvnproblemer, har Generell veileder i pediatri et kapittel om søvnproblemer. Er det aktuelt med legemiddelbehandling, vil Legemiddelhåndboka være naturlig å slå opp i. Der er det også et eget kapittel om søvnvansker. Narkolepsi Har pasienten din narkolepsi, finnes det en norsk veileder: Narkolepsi – en veiviser PTSD Mennesker med posttraumatisk stresslidelse vil ofte ha problemer med søvnen. Vi har derfor inkludert en retningslinje for PTSD her: Post-traumatic stress disorder: the management of PTSD in adults and children in primary and secondary care Oppslagsverk Hvis du ikke skulle finne det du har bruk for i noen av disse retningslinjene, kan du søke etter råd i oppslagsverkene våre. Den enkleste måten å gjøre det på er å søke på søvnforstyrrelser i søkemotoren vår. Den søker i oppslagsverk, retningslinjer og flere andre kilder samtidig. Aktuelle lenker: Helsebibliotekets sider om søvnforstyrrelser Retningslinjer for søvnforstyrrelser hos Helsebiblioteket Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto. Les mer om oppslagsverk, retningslinjer, søvnforstyrrelser og tidsskrifter, eller gå til siste nummer av PsykNytt. PsykNytt Aktuelt Artikler om psykisk helse PsykNytt