htmlNarkolepsi (2K)
Narkolepsi narcolepsy
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><span class="vivbold viv-qt0">Narkolepsi</span>https://www.helsebiblioteket.no/systemsider/listeeksempler/artikkelliste/narkolepsiArtiklerNorskHer finner du en samling ressurser om narkolepsi. Dette er både ressurser som du kan bruke til å få raske svar på kliniske spørsmål, og ressurser til fordypning. I de to store internasjonale oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate kan du slå opp på narkolepsi og få svar på spørsmål om diagnose, behandling og oppfølging av sykdommen: BMJ Best Practice : Narcolepsy UpToDate : Clinical features and diagnosis of narcolepsy Treatment of narcolepsy Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi: Om narkolepsi Skåringsverktøy: Helsebiblioteket.no lenker til norskspråklige skåringsverktøy, lagt ut på Internett, som fagfolk fritt kan skrive ut og bruke. Ullanlinna narkolepsi-skala (UNS) (PDF) Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Basic Nordic Sleep Questionnaire (BSNQ) – enkelt spørreskjema om søvn Utgiver: Scandinavian Society for Sleep Research (SSRS), Oslo Universitetssykehus Flere spørreskjemaer Veiledere og retningslinjer: Terapikapittel : Narkolepsi Utgiver: Norsk Legemiddelhåndbok Rapporter og nyheter: Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Søvnsykdommen narkolepsi blant barn og unge etter pandemien 2009/2010 Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Pasientinformasjon: Narkolepsi - en veiviser (PDF) Om diagnostikk og behandling av sykdommen. Utgiver: Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helsenorge: Narkolepsi: Hva er narkolepsi? - Hovedsymtomer - behandling - Å leve med narkolepsi Foreningen for søvnsykdommer Narkolepsi - spørsmål og svar Nettsteder/fagmiljøer: Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi Narkolepsi Regionale fagmiljøer for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi: Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Nasjonalt kompetansesenter for søvnsjukdommar Narkolepsi European Sleep Research Society Kurs og konferanser Kursoversikt fra Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi Artikler Brodner, KH (2012). Svineinfluensa - har den gitt ny kunnskap om narkolepsi? Innsikt (vol 17, nr. 1) Artikler i Wikipedia: Narkolepsi Narcolepsy Tidsskrifter Innsikt Se også Helsebibliotekets sider om søvnforstyrrelser Helsebiblioteks sider om nevrologi Artikkelliste Psykisk helse