Results 1-10 of about 52|
 1. ... si noe om prognose, men WHO working group (2011) mener at FEA utgjør lavere risiko for kreft enn ADH og ... også vist effekter hos pasienter med hjernemetastaser. NBCG mener effekten av lapatinib er tilstrekkelig dokumentert for å anbefale ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 2. ... også vist effekter hos pasienter med hjernemetastaser. NBCG mener effekten av lapatinib er tilstrekkelig dokumentert for å anbefale ... Annals of Oncology. 11: 1029-1033, 2000). NBCG mener at PLD kan ha spesiell nytte der hvor det ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 3. ... man velger en brystbevarende operasjon eller om man mener hele brystet bør fjernes. Størrelsen eller omfanget av ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 4. ... si noe om prognose, men WHO working group (2011) mener at FEA utgjør lavere risiko for kreft enn ADH og ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 5. ... og CT-doseplan . Lavgradig gliom Med lavgradige gliomer mener vi astrocytomer, oligodendrogliomer og blandingstyper av de to. 30 ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 6. ... operasjon (bl.a. hevelser, lymfødem og smerter) og man mener derfor i dag at god klinisk og radiologisk oppfølging ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 7. ... til lokalt residiv og lymfeknutespredning. Årsaken til dette mener man er tumors tilbøyelighet til spredning i de ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 8. ... si noe om prognose, men WHO working group (2011) mener at FEA utgjør lavere risiko for kreft enn ADH og ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 9. ... mikroskopisk karinfiltrasjon er et dårlig prognostisk tegn. Noen mener derfor at anatomisk (formell) leverreseksjon gir bedre langtidsoverlevelse enn ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
 10. ... i øvre cellelag. Klikk for større bilde. Forstadier Man mener at fleste subtyper av peniskarsinom utvikles via forstadier i ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Oncolex.no
first · previous · 1 · 2 · 3 · 4 · next · last