Results 1-10 of about 17|
 1. ... Kristensen, H., & Markestad, T. (2009). Diagnosing pediatric functional abdominal pain in children (4-15 years old) according to the Rome ... Nygaard, E. A., & Bentsen, B. S. (2005). Recurrent abdominal pain: a five-year ... in Norwegian children. Pediatrics, 130 (1), e152-158. Tollanes, M. C., ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 2. ... hvile. Sykdommen er vanligvis karakterisert ved diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og evt. feber, men diaréen kan også i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Barn, gamle og personer med nedsatt immunforsvar er svært utsatt, og hos disse kan den nødvendige infeksjonsdosen være lav. Hos ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 3. ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... Undersøkelser har vist at omtrent 20 % av gastroenteritter hos barn under 5 år i vestlige land skyldes sapovirus. ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 4. ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... til sykdom, eller til mild og kortvarig diaré. Hos barn som ennå ikke har utviklet tilstrekkelig immunforsvar, og ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 5. ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... av pasienter med tarminfeksjoner 20. Oppfølging og kontroll hos personell som håndterer næringsmidler 21. Barn på gårdsbesøk og smittevern 22. Bittskader og infeksjoner ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 6. ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... hadde hatt diaré, de fleste også feber og magesmerter. Median sykdomsvarighet var 8 ... jejuni ble påvist hos 20 av disse, herav 15 hvor bakterien hadde ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 7. ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... ein blir sjuk. Symptoma er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. I tillegg ... er mest smittsam medan han/ho har symptom med oppkast og diaré, men kan ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 8. ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ... personer) symptomer på akutt matforgiftning med diaré og magesmerter i ... innsykningsraten hos festdeltakerne, ble det konkludert at dette dreide som ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 9. ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
 10. ... intoleranse Overvekt og fedme Psykisk helse Psykisk helse hos barn og unge Smerte Tannhelse Søvn og søvnvansker Miljø & ...
  Information Type: Oppslagsverk
  Source: Folkehelseinstituttet
previous · 1 · 2 · next